Képességfelmérés

A fejlesztés elején felmérem a gyermek képességeit. Képet alkotok arról, hogy milyen szintről kell elkezdenem a fejlesztést, milyen fejlesztési módszereket alkalmazzak. A diagnosztika nagy mértékben függ a szakember megérzéseitől, tapasztalatától, érzékenységétől is. A felmérés minőségét így az akalmazott módszer és a szakember egyénisége, felkészültsége együttesen határozzák meg.

Transzferhatások

Jellemző, hogy a gyermek szembeötlő tünetei csak a jéghegy csúcsa, mely mögött sokkal rejtettebb kiváltó okok húzódnak meg. A könnyen észrevehető tünetek megjelenésekor ezek többnyire már jó ideje lappanganak a háttérben. Észlelésük összetett feladat. A fejlesztésnek ezekre kell irányulnia, mivel amikor a kiváltó okok megszűnnek, akkor a kapcsolódó tünetek is.

Például a nem beszélő gyermekeknél jellemzően mozgásterápiával érdemes kezdeni. A beszéd alapja az idegrendszer kellő fejlettsége, amit a gyermeknek általában 2 éves koráig kell elérnie. A megkésett beszéd mögöttes oka lehet az idegrendszer éretlensége. Ebben az esetben a fejlesztés célja, hogy megfelelő állapotba hozza az idegrendszert. Ennek az eredménye, hogy a gyermek beszédfejlődése is elindul.