Fejlesztés
Develop skills

Fejlesző pedagógus

A fejlesztő pedagógus munkája, hogy elvégezze a gyermek képesség vizsgálatát. Az eredmények alapján egyéni fejlesztési programot dolgozzon ki. A fejlesztést ez alapján végzi.

Időigényes

A fejlesztés hosszú ideig (legalább 1 év) tartó folyamat. Célzottan kell megtervezni. Hossza függ a meghatározott céltól (pl. figyelem kialakítása, iskolára felkészítés). Fontos a rendszeresség. Szükség van legalább heti 1 (ideálisan 2) terápiás foglalkozásra.

Egyéni foglalkozások

A gyermek szükségletei (egyes gyermekkel még nem lehet csoportban dolgozni, vagy az adott esetben hatékonyabb az egyéni foglalkozás), vagy a szülő kifejezett igénye szerint egyéni foglalkozást tartok.

Előny: minden figyelem egyetlen gyermekre irányul. A foglalkozás teljes egészében őhozzá igazodik.

Hátrány lehet: a gyermekkel csak kétszemélyes helyzetben találkozok. Megszokja, hogy minden figyelem az övé. A szociális és kommunikációs készségei nem fejlődnek olyan mértékben, mint a csoportos foglalkozásoknál.

Csoportos

Kis csoportokban (5-6 fő) történik, ezért külön figyelmet tudok fordítani minden egyes gyermekre. A terápiás feladatokat itt is egyénre szabottan adom ki. Előny a szociális képességek, kommunikáció, együttmőködési készség fejlődése.

Otthoni munka

A terápiás foglalkozásokat ki kell egészíteni otthoni munkával, melynek során a gyermek a szülő felügyelete mellett az általam kialakított feladatokat végzi el. A szülő figyel arra, hogy a gyermek betartsa a megbeszélt irányelveket (pl. szabálykövetés, napirend), elvégezze a otthonra kiadott terápiás feladatokat is